“ฝรั่งเศส” ปะทะ “อุรุกวัย” รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ฝรั่งเศส ชนะ 1 ครั้ง อุรุกวัย ชนะ 3 ครั้ง เสมอกัน 4 ครั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/07/2561