หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
โพลระบุ บิ๊กตู่ เหมาะเป็นนายกฯ เพราะมีจิตใจดี-มีคุณธรรม สยามรัฐ 23/04/2562
การเมืองสกปรกสุดใน40ปี เดลินิวส์ กรอบบ่าย 23/04/2562
การเมืองสกปรกสุดใน40ปี เดลินิวส์ กรอบบ่าย 23/04/2562
พลชี้-เกษตรกรมีคุณธรรมสูงสุด ไทยรัฐ กรอบบ่าย 23/04/2562
กกต.ถกด่วนฟัน ธนาธร เดลินิวส์ 22/04/2562
โพลชี้-เกษตรกรมีคุณธรรมสูงสุด ไทยรัฐ 22/04/2562
หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
โพลผิดหวังกับการเลือกตั้ง ประชาชนกังวลเรื่องความโปร่งใส ผู้จัดการรายวัน 01/04/2562
Corruption before and after the NCPO The Asean Post 20/09/2561
Thai people still prefer Prayut to be prime minister Vietnam+ 10/09/2561
Thailand’s election could get delayed, again The Asean Post 29/08/2561
Thais pessimistic about the economy ahead of 2019 election Asian Correspondent 07/06/2561
Phe đối lập Thái xuống đường nhắc nhớ 4 năm đảo chính Tuoi Tre Online 22/05/2561
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
621049 โครงการศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของครอบครัวทหารใหม่ต่อการ... สำนักงานเลขานุการกอง...
621048 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ... บริษัท ปตท. จำกัด (ม...
623004 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทาง... โครงการความร่วมมือทา...
623003 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโค... โครงการความร่วมมือทา...
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี... สภาโพล...
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำ... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...