หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
สังคมราชภัฎ คม ชัด ลึก 28/09/2559
ผีเสื้อขยับปีก โพสต์ทูเดย์ 26/09/2559
ปชช.มั่นใจรัฐบาลเอาอยู่รอยลเตือนสิ้นก.ย.เสี่ยง! ไทยโพสต์ 26/09/2559
เดินหน้าชน: ไม่ธรรมดา มติชน 26/09/2559
เดินหน้าชน: ไม่ธรรมดา มติชน 26/09/2559
้ำท่วมอยุธยาอ่วม!พุทธรูป-เจดีย์จมบาดาล สยามรัฐ 26/09/2559
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
591072 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจต่อ... กรมประชาสัมพันธ์...
591071 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ไม่ใช้บริการรถไฟ... บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท...
593036 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโค... โครงการความร่วมมือใน...
593035 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานสำนักงานอำนวยการสำนักิจก... สำนักงานกิจการพิเศษ ...
594019 ความเห็นของท่านต่อทางเข้าในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันนี้... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...
594018 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กแล... กระทรวงวัฒนธรรม...
SDP Youtube Channel