หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
พลจี้คุมราคาสินค้า-ขึ้นค่าแรง ข่าวสด 15/06/2563
มสด.ปรับตัวรุกอบรมสอนโค้ดดิ้ง เดลินิวส์ กรอบบ่าย 28/08/2562
สวนดุสิตขานรับนโยบายรมช.ศธ. ข่าวสด 27/08/2562
ฎีกาสั่งตู่-เต้น-กี้ร์จ่าย19ล.ยุแดงเผากรุง เดลินิวส์ รอบบ่าย 27/08/2562
สวนดุสิตขานรับนโยบายรมช.ศธ. ข่าวสด กรอบบ่าย 27/08/2562
พท.แนะบิ๊กตู่ตั้งศูนย์สกัดพิษศก. ข่าวสด กรอบบ่าย 27/08/2562
หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
多數民眾贊同彈劾巴育宣誓漏詞 website 26/08/2562
泰国民调:81.30%盼内阁实施解决民众生活负担重问题政策 海外房产资讯 30/07/2562
태국 총선 최신여론, "쿠데타 총리 단30석만 보태면 또 총리" website 24/01/2562
Corruption before and after the NCPO The Asean Post 20/09/2561
Thai people still prefer Prayut to be prime minister Vietnam+ 10/09/2561
Thailand’s election could get delayed, again The Asean Post 29/08/2561
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
621088 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปลาย... บริษัท ศูนย์วิจัยกสิ...
621087 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตสำนักงา... สำนักงานคณะกรรมการ ส...
623009 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ... สำนักงานคณะกรรมการส่...
623008 การประเมินผลการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ... สำนักงานเลขาธิการคุร...
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี... สภาโพล...
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำ... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...