หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
คมคิดฅนเขียน: อยู่เหนือศักดิ์ศรี เดลินิวส์ 20/04/2560
สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ไทยรัฐ 20/04/2560
พาราสาวะถี ข่าวหุ้น 20/04/2560
เรียงคนมาเป็นข่าว มติชน กรอบบ่าย 20/04/2560
คมคิดฅนเขียน: อยู่เหนือศักดิ์ศรี เดลินิวส์ กรอบบ่าย 20/04/2560
ทายท้าวิชามาร: ศก.ขึ้น การเมืองลง? ข่าวหุ้น 19/04/2560
SDP Youtube Channel