หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
คมคิดฅนเขียน: อยู่เหนือศักดิ์ศรี เดลินิวส์ 20/04/2560
สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ไทยรัฐ 20/04/2560
พาราสาวะถี ข่าวหุ้น 20/04/2560
เรียงคนมาเป็นข่าว มติชน กรอบบ่าย 20/04/2560
คมคิดฅนเขียน: อยู่เหนือศักดิ์ศรี เดลินิวส์ กรอบบ่าย 20/04/2560
ทายท้าวิชามาร: ศก.ขึ้น การเมืองลง? ข่าวหุ้น 19/04/2560
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
601046 โครงการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของสื่อออนไลน์ประชาสั... บริษัท ชาพาเทีย จำกั...
601045 โครงการสำรรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน... บริษัท Core & Peak C...
603019 แบบสอบถามความคิดเห็นการประกาศใช้หลักเกณ์ และวิธีการประเมินวิ... สำนักงานคณะกรรมการส่...
603018 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแล... หลักสูตรภาษาไทย คณะม...
604014 แบบสอบถามการจัดงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาพ ด้านภาษาและวรร... กระทรวงวัฒนธรรม...
604013 งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตน์โกสินทร์ “น้อมรำลักในพระมห... นางสาวมุทิตา สร้อยเพ...
SDP Youtube Channel