เทคนิคการจัดทำผลสำรวจสาธารณะผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟิค)

จากที่ผ่านมาสวนดุสิตโพล จะทำการส่งผลสำรวจให้กับสื่อมวลชนผ่านรูปแบบของตาราง  ซึ่งปัจจุบัน พบว่า การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการนำภาพ แผนภูมิ มาใช้ประกอบในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถทำความเข้าใจได้มากขึ้น                            ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559  ทางสวนดุสิตโพล จึงได้เริ่มนำเสนอผลการสำรวจผ่านรูปแบบของแผนภูมิลงในสื่อโซเชียลมิเดียของสวนดุสิตโพล และในปี พ.ศ. 2560 จึงเริ่มส่งผลการสำรวจผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟฟิค) ให้กับสื่อมวลชน เพราะเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด และในปัจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของโซเชียล เน็ตเวิร์ค ซึ่งในระยะแรกยังไม่มีการตอบรับเท่าที่ควร เนื่องจากรูปแบบ สี  และขนาดของภาพยังไม่ตรงตามความต้องการของสื่อ จึงได้มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปัจจุบันสื่อมวลชนนำผลการสำรวจผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟฟิค) ของสวนดุสิตโพล ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และมีปริมาณการนำไปใช้เพิ่มขึ้น

รายละเอียด

Info-Graphic

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *