โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

slide1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถิติ และ อินโฟกราฟิก เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

เอกสารประกอบการอบรม

PDF >> 12092556

PPT >> 590912-oui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *